Chuỗi cung ứng bền vững
được dựa trên giá trị hạnh phúc và nguyên bản

Vector Smart Object

NGUYÊN BẢN

Sự bền vững về kinh tế, môi trường, xã hội có thể đo lường được trong mọi việc chúng tôi làm. Với chúng tôi, đó là hành trình với sự cải tiến liên tục và thúc đẩy thông qua quan hệ đối tác trong chuỗi cung ứng.

Các vùng trồng và nông trại của Minh Tiến được xây dựng dựa trên sự cam kết vì mục tiêu: đưa hạt cà phê về lại đúng với giá trị nguyên bản.

Minh Tiến xây dựng
mô hình cà phê bền vững trên 3 yếu tố

Vector Smart Object

Kinh Tế

Nông hộ

Mỗi nông hộ là một mối liên kết đặc biệt trong hơn 5.000 nông hộ hợp tác với chúng tôi được nuôi dưỡng
và bồi đắp dựa trên sự cam kết trong hành trình xây dựng cafe bền vững. Chúng tôi đảm bảo các chính sách
thu mua cà phê đặc biệt từ những người trồng trọt

Bên cạnh đó chúng tôi đã hỗ trợ các nông hộ, xây dựng nhóm quản lý, kỹ sư theo vùng để tạo điều kiện giám
sát, hỗ trợ đào tạo, phân phối cây giống và đầu vào cho nông nghiệp hữu cơ. Ngoài ra nâng cao chất lượng
đời sống thông qua con đường phát triển chuỗi giá trị cafe bền vững là để

Doanh nghiệp

Phát triển các vùng nguyên liệu bền vững cùng với nông hộ cho chúng tôi đầu vào của cafe ổn định. Tiêu
chuẩn chất lượng cafe và tính nguyên bản từ các vùng trồng mang phẩm chất, hương vị đặc trưng. Chúng tôi
không ngừng truyền cảm hứng thúc đẩy tinh thần chung với sự gắn kết bởi tình yêu cafe.

Mỗi một sản phẩm được làm ra từ cái tâm của người làm nghề, chân thật và minh bạch, từ vùng nguyên liệu.
Quá trình sản xuất, khâu chế biến và kiểm soát chất lượng đến hương vị cà phê 100% nguyên bản được đảm
bảo thông qua đội ngũ nghệ nhân rang xay.

Xã Hội

Vector Smart Object

Cộng đồng

Cộng đồng bản địa là trung tâm cho các hoạt động của chúng tôi. Chúng tôi hòa nhập vào cuộc sống của họ, đào tạo, chia sẻ kiến thức nông nghiệp.

Cộng đồng bản địa là trung tâm cho các hoạt động của chúng tôi. Chúng tôi hòa nhập vào cuộc sống của họ, đào tạo, chia sẻ kiến thức nông nghiệp.

“Để có những tách cafe ngon cho khách hàng vào ngày mai, chúng ta phải giúp cộng đồng người trồng cafe phát triển hôm nay”.

Người tiêu dùng

Hãy thưởng thức ngụm cafe thanh ngọt như mật ong từ các dải sơn nguyên và yên tâm rằng bạn là một mảnh ghép quan trọng trong chuỗi giá trị cafe bền vững.

Bạn đang đóng góp tích cực đến cuộc sống của người trồng cafe tương lai của những nông hộ đứng sau tách cafe chất lượng thơm ngát hàng ngày

Môi Trường

Vùng nguyên liệu

Chúng tôi tạo ra sự cân bằng giữa nông nghiệp hữu cơ và hệ sinh thái môi trường bản địa, duy trì nông nghiệp sạch với đất đai màu mỡ đến từ hệ sinh thái tự nhiên (thổ nhưỡng, nguồn nước, ánh sáng,

Các chương trình tập huấn, kiểm tra giúp xây dựng ý thức hơn trong việc bảo vệ nguồn nước, quản lý rác thải, tăng cường cây che bóng và một số loại cây phủ đất để giữ ẩm và cải tạo đất.

“Chúng tôi tạo ra sự cân bằng giữa nông nghiệp hữu cơ và hệ sinh thái môi trường bản địa, duy trì nông nghiệp sạch với đất đai màu mỡ đến từ hệ sinh thái tự nhiên”

Vector Smart Object

Sản Xuất

Cam kết bền vững của chúng tôi cũng bao gồm quy trình kiểm soát chặt chẽ về xả thải tại nhà máy, nhằm bảo vệ môi trường, nguồn nước, xây dựng hệ thống tái sử dụng vỏ cà phê, xử lý khí đốt tạo nên luân chuyển tài nguyên, tránh tiêu tốn và lãng phí.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tạo ra môi trường làm việc an toàn với văn hóa gắn kết và tự thức trong hệ giá trị lõi của doanh nghiệp.

Đến Trang Sản Xuất

Tin tức

Môi Trường
Nhân Quyền
Tin tức
Từ Thiện