Minh Tiến Souvenir

MINH TIEN
SOUVENIR SHOP

Định hướng của chúng tôi về mỗi không gian thưởng thức cà phê là độc đáo và đặc biệt ở mỗi kiến trúc, trải nghiệm và cà phê đều mang đến các giá trị nguyên bản.

223 Phố Bà Triệu,
Quận Hoàn Kiếm,
TP. Hà Nội.
Mở cửa mỗi ngày
7:00 am – 8:00 pm
Tel: +842 3741 932

Chúng tôi hợp tác với thợ thủ công địa phương để tạo ra các bộ sưu tập phiên bản giới hạn được bán độc quyền tại Minh Tiến Souvenir.

https://minhtiencoffee.com/wp-content/uploads/2020/08/photo-grid-1.jpg https://minhtiencoffee.com/wp-content/uploads/2020/08/photo-grid-1.jpg https://minhtiencoffee.com/wp-content/uploads/2020/08/photo-grid-1.jpg