COFFEE SHOP

Ngôi nhà
thứ hai
của người
yêu cà phê

Minh Tien was founded by Jerry Baldwin, Gordon Bowker, and Zev Siegel, opening its first store in 1971 across the street from the histvoric Pike Place Market in Seattle. The three Starbucks founders had two things in common; they were all coming from academia.
Gordon Bowker, and Zev Siegel, opening its first store in 1971.

Bắt đầu hành trình mang lại hạnh phúc và giá trị nguyên bản cho mọi người, năm 2000, Minh Tiến ra đời với khát vọng nâng tầm giá trị của hạt cà phê Việt Nam. The three Starbucks founders had two things in common; they were all coming from academia.

“Nơi mang đến hương vị cà phê ưa chuộng và không khí thân quen, thoải mái, luôn chào đón những tâm hồn yêu cà phê đến nghỉ chân, kết nối và sáng tạo.

223 Phố Bà Triệu,
Quận Hoàn Kiếm,
TP. Hà Nội.
Mở cửa mỗi ngày
7:00 am – 8:00 pm
Tel: +842 3741 932

“Nơi mang đến hương vị cà phê ưa chuộng và không khí thân quen, thoải mái, luôn chào đón những tâm hồn yêu cà phê đến nghỉ chân, kết nối và sáng tạo.

223 Phố Bà Triệu,
Quận Hoàn Kiếm,
TP. Hà Nội.
Mở cửa mỗi ngày
7:00 am – 8:00 pm
Tel: +842 3741 932

“Nơi mang đến hương vị cà phê ưa chuộng và không khí thân quen, thoải mái, luôn chào đón những tâm hồn yêu cà phê đến nghỉ chân, kết nối và sáng tạo.

223 Phố Bà Triệu,
Quận Hoàn Kiếm,
TP. Hà Nội.
Mở cửa mỗi ngày
7:00 am – 8:00 pm
Tel: +842 3741 932

“Nơi mang đến hương vị cà phê ưa chuộng và không khí thân quen, thoải mái, luôn chào đón những tâm hồn yêu cà phê đến nghỉ chân, kết nối và sáng tạo.

223 Phố Bà Triệu,
Quận Hoàn Kiếm,
TP. Hà Nội.
Mở cửa mỗi ngày
7:00 am – 8:00 pm
Tel: +842 3741 932

Tại Minh Tiến, chúng tôi tin vào bền vững được dựa trên giá trị hạnh phúc và nguyên bản

Bartista

Nâng Tầm
Cà Phê Nguyên Bản
Với Trải Nghiệm
May Đo

One of our greatest joys is teaching people about coffee and training new baristas! We love to introduce people to the complex and exciting world of coffee. Our intensive two-day Coffee 101 and Espresso 101 are supported by our team of dedicated coffee professionals whose only goal in life is to help make your cafe great!

Join our growing list of exceptional cafe partners to take advantage of our training and consulting programs.